SK EN UA

Komplexné riešenia

Skúsenosti nášho tímu v sektore energetiky a monitoringu vozňov vlakovej dopravy sú unikátne.

Elektrina a nafta
v jednom riešení
Ucelený pohľad
na prevádzku a spotrebu
Stav lokomotív a vozňov
pod kontrolou
Otvorené rozhrania
pre ďalšie systémy

Spolu s komplexným riešením pre železničnú energetiku a prevádzku vozňov získavate cez nás aj skúseného partnera pre váš biznis.

- Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja

Spája všetky informácie a dáta, ktoré sú dôležité na vyhodnocovanie a znižovanie spotreby trakčných energií lokomotív.
Pre prevádzkovateľov železničnej infraštruktúry rieši aj zložité procesy distribúcie trakčnej elektriny spotrebovanej dopravcami.

XMatik®/TMS

Skúsenosti nášho tímu v sektore energetiky a monitoringu vozňov vlakovej dopravy sú unikátne.

Mocup

Prípadová štúdia

Transport Management System pre ZSSK CARGO, a.s. (XMatik®/TMS)

1/3

Pomocou systému elektroenergetického dispečingu bolo možné zlúčiť údaje grafikonu vlakov a spotreby jednotlivých rušňov. Na základe týchto údajov bol vytvorený odberový diagram, ktorý nám pomohol pri výbere formy obstarávanej elektriny. Vybraný model nákupu odzrkadľuje skutočný denný trhový dopyt po elektrine a vo výsledku vykazujeme výraznú úsporu za trakčnú elektrinu.

– Martin Polák, manažér trakčnej energetiky

Pre jednotlivé výkony rušňov dieselovej trakcie vychádzame aj z výstupných zostáv naftového dispečingu, ktoré slúžia pri efektívnejšom nasadení hnacích koľajových vozidiel pre použitie vlak/posun. Výsledkom je skutočná úspora trakčnej motorovej nafty, ako aj detekovanie a eliminácia neefektívnych výkonov.

– Peter Tkáč, špecialista pre naftový dispečing

Monitorovanie je nový nástroj na efektívne riadenie zásielok a vozňov v celej Európe, a tiež nastavenie optimálnej údržby a poskytovanie online aktuálnych informácií zákazníkom. Očakávanými prínosmi tohto nástroja sú tiež zníženie celkových nákladov na prevádzkovanie nákladných vozňov, optimalizácia obehu vozňa, a tým jeho lepšie využitie a tiež identifikácia násilných poškodení. Pri plnom nasadení systému monitorovania a riadenia vozňov bude možné dosiahnuť významné ekonomické a prevádzkové prínosy pre spoločnosť.

– Miroslav Buc, riaditeľ sekcie technicko-technologickej prípravy prevádzky

Chcete si vyskúšať náš systém naživo?

Pozrite si prehľad rušňov na mape, nájdite konkrétny a zobrazte detaily o jeho stave. Preskúmajte históriu polôh a meraní vlaku. Zobrazte aktuálny náhľad na celý systém v podobe dashboardu s najdôležitejšími ukazovateľmi.

Klienti

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.

Mám záujem o demo

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

Mám záujem o demo

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.